Kominy stalowe Kominflex

Komin –Flex sp. z o.o. jest firmą polską produkującą od 1991 roku nowoczesne systemy kominowe ze stali szlachetnych – kwasoodpornych oraz elementy systemów wentylacyjnych. Byliśmy, jako firma, jednym z pionierów wdrażania tych rozwiązań na rynku polskim. Wieloletnie doświadczenia w zakresie projektowania oraz produkcji systemów kominowych i wentylacyjnych pozwalają nam oferować optymalne pod względem funkcji i kosztów rozwiązania.

Wiodącą zasadą jest jakość wyrobów oraz całkowita zgodność z prawem krajowym i europejskim. Wszystkie wyroby Kominflex posiadają wymagane przepisami certyfikaty i dopuszczenia, a wykorzystywane materiały – atesty hutnicze producenta.

Firma Kominflex jako jedna z pierwszych uzyskała certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001.

Kominflex posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, a wyroby uzyskały pozytywną ocenę z badań wykonywanych zgodnie z normami PN-EN 1856-1, PN-EN 1856-2 i od czerwca 2005r. znakowane są znakiem europejskim „CE”.

Produkty Komin-Flex są pozytywnie zaopiniowane i zalecane przez Korporację Kominiarzy Polskich oraz Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, a z racji swojej solidności posiadają dobrą renomę na rynku, potwierdzoną licznymi nagrodami i wyróżnieniami branżowymi.